Enrollment Options

Introduction to Òrìṣà Religion. $30.00.
Òrìṣà Devotion. $20.00.
Òrìṣà Ethics. $75.00.
Òrìṣà Fundamentals 101. $75.00.
Diploma in Ifá Studies
Diploma in Òrìṣà Arts
Diploma in Òrìṣà Theology
Diploma in Yorùbá Language
Ifá Initiation
Òrìṣà Initiation